ECDL Word 2007


Module Naam

Tekstverwerken

Modulecode

ECDL Word 2007

Doel

Een tekstverwerkingstoepassing op een computer gebruiken; maken, opmaken en afwerken van kleine tekstverwerkingsdocumenten. Tekst binnen en tussen documenten kopiëren en verplaatsen. Het maken van standaard tabellen, het gebruik van illustraties en figuren binnen een document èn het gebruik van samenvoegfuncties.

Doelgroep

Iedereen met elementaire kennis van Windows, die met een tekstverwerkingsprogramma wil of moet kunnen werken

Inhoud

 1. Basismogelijkheden
 2. Werken met worddocumenten
 3. Tekens opmaken
 4. Alinea’s opmaken
 5. Document controleren
 6. Tabinstelling
 7. Opsomming en nummering
 8. Inspringen
 9. Pagina-instellingen

10.  Afdrukken en zoomen

11.  Bestandsbeheer

12.  Help gebruiken

13.  Afbeeldingen, autovormen en grafieken

14.  Tabellen

15.  Samenvoegen

16.  Kop- en voetteksten

HBO-Niveau

Propedeuse

Aantal ECTS voor HBO

0,5

ECDL Niveau

Foundation

Plaats binnen ECDL

ECDL 2007 NL

Contacttijd

5 dagdelen van 3 klokuren

Examinering

One-line examen van 35 minuten met 30 meerkeuze- en aanwijsvragen.

Literatuur

Microsoft Office 2007 – Word 2007

ISBN 90-76939-03-3

E3 ICT, Maastricht

 ISF Opleiding   Aanvragen

 

ECDL Word 2007 Opleiding Aanvragen

 ISF boek bestellen

  

ECDL Word 2007 Boek Bestellen

 ISF Examen    Aanvragen

 

ECDL Word 2007 Examen Aanvragen

 Gratis intake     aanvragen

  

Gratis Intake Aanvragen