ECDL - Excel 2010

Module Naam

Spreadsheets

Modulecode

Excel 2010

Doel

Het ontwikkelen, opmaken, aanpassen, gebruiken en afdrukken van een spreadsheet van beperkte omvang, Eenvoudige wiskundige en logische bewerkingen kunnen maken, met gebruik van eenvoudige functies en formules. Maken en opmaken van grafieken.

Doelgroep

Iedereen met elementaire kennis van Windows die met een spreadsheetprogramma wil of moet kunnen werken

Inhoud

  1. Basis Excel
  2. Kolommen en rijen
  3. Gegevens
  4. Opmaak van cellen en getallen
  5. Formules en functies
  6. Absolute en relatieve celverwijzingen
  7. Werkbladen
  8. Opmaak
  9. Grafieken

10.  Pagina-instelling en afdrukken

11.  Sorteren en filteren

12.  Zoeken en vervangen

HBO-Niveau

Propedeuse

Aantal ECTS voor HBO

0,5

I-Tracks Niveau

Foundation

Plaats binnen ECDL

ECDL 2010 NL

Contacttijd

4 dagdelen van 3 klokuren

Examinering

One-line examen van 35 minuten met 30 meerkeuze- en aanwijsvragen.

Literatuur

Microsoft Office 2010 – Excel 2010

E3 ICT, Maastricht