MBA met specialisatie IT


 

Het programma stelt zich ten doel mensen verder voor te bereiden op leidinggevende posities. Het MBA programma verruimt de blik en verscherpt de mentale processen en sturing door vanuit meerdere perspectieven naar ideeën te kijken en zo een kader te scheppen voor verdere kennisvergaring. De integratie van theorie, praktijk en vaardigheden vormen de kern van het leerproces.

Doelgroep
Het MBA voor alumni van de opleiding B ICT richt zich op professionals en (toekomstige) managers in het bedrijfsleven, bij de overheid of non-profit instellingen. Over het algemeen hebben zij een specialistische opleiding genoten in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs en willen ze zich verder verdiepen en verbreden in de bedrijfskunde.

Curriculum
Het MBA voor alumni van de opleiding B ICT bestaat uit acht intensieve modules van elk zes aaneengesloten dagen en een afsluitend business consulting project.
Zes General Management Modules:

  1. Het begrijpen van organisaties

  2. Het behouden van concurrentievoordeel

  3. Ondernemerschap en het ontwikkelen van nieuwe business

  4. De internationale zakelijke omgeving

  5. Het optimaliseren van de supply and demand chain

  6. Corporate finance en accounting

Twee IT-Modules:

  1. Focus (IT-modules, toegepast op de Business)

  2. Perspective (General modules en de effecten op de ICT)


Elke module is samengesteld uit korte cursussen. Voorafgaande aan een module ontvangt de deelnemer het cursusmateriaal ter voorbereiding. Tijdens de modules wordt er met universitaire docenten en gastsprekers uit het bedrijfsleven op interactieve wijze kennis en ervaringen gedeeld en gekoppeld aan de theorie.

Startdata             : januari, mei, september en november
Locatie                 : Universiteit Maastricht Business School, Tongersestraat 53, Maastricht
Doorlooptijd         : 1,5 jaar
Kosten                 : €24000,- (0% btw, inclusief studiematerialen, lunches en diners)