Rijksoverheid informatie betreffende Associate degree

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/videos/2010/11/22/associate-degree-algemeen.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studeren-in-het-hoger-onderwijs/associate-degree#anker-snellere-instap-in-het-hoger-beroepsonderwijs

 

Algemeen

De Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma met een wettelijk erkend getuigschrift (diploma) en een wettelijke graad, afgekort Ad. Het aantal studiepunten bedraagt 120 ECTS en in sommige gevallen iets meer. Als bezitter van het Ad-diploma kun je of direct doorstuderen naar het eindniveau van de hbo-Bacheloropleiding of gaan werken en de Bachelorgraad later alsnog halen. Ook kun je werken en studeren combineren, zowel bij de Ad als bij de Bachelor, maar dat is afhankelijk van het beschikbare onderwijsaanbod.

Bij de Ad en de hbo-Bachelor gelden dezelfde regelingen voor de studiefinanciering en de toelating. De Ad is in het bijzonder bedoeld voor directe doorstroom naar het hoger onderwijs vanuit het mbo en voor werkenden. De Ad maakt deel uit van de formele Nederlandse hoger onderwijsstructuur en dat maakt het makkelijker om door te studeren, desgewenst ook in het buitenland.

In veel regio’s werken hogescholen zoals bijvoorbeeld E3 hogeschool te Maastricht en bve-instellingen samen bij de doorstroom van mbo naar hbo. Bij een Ad kan dit betekenen dat in het laatste mbo-jaar de specifieke voorbereiding op de Ad wordt meegenomen.

 

Snellere instap in het hoger beroepsonderwijs

Het Ad-programma is dus zoals eerder vermeld een verkorte hbo-studie. Het is vooral bedoeld voor mbo-ers die na hun opleiding nog door willen studeren, maar geen 4-jarige hbo-bacheloropleiding willen volgen. Het Ad-programma biedt een snellere instap in het hbo met de mogelijkheid daarna een bachelordiploma te behalen. Ook voor werkenden die weer willen gaan studeren en voor werkzoekenden kan deze vorm van hoger onderwijs interessant zijn.

Evenals de Bachelor kan de Ad in voltijd, deeltijd en in een duale vorm worden aangeboden. Op die manier wordt ingespeeld op de vraag naar een meer flexibel ingericht hoger beroepsonderwijs. Voor werkenden kunnen de uitkomsten van het erkennen van aanwezige competenties middels een Ervaringscertificaat (EVC) en het verkrijgen van vrijstellingen nog een extra reden zijn om te gaan studeren voor het Ad-diploma.

De Ad biedt een aantrekkelijke keuze voor mbo’ers, werkenden en anderen die vier jaar studeren voor een hbo-Bachelordiploma geen optie vinden en toch deze mogelijkheid willen openhouden.

 

Onderwijsvormen en vrijstellingen

De deelnemende hogescholen bieden het Ad-programma in voltijd, deeltijd of in duale vorm aan. Aankomende studenten die een relevante werkervaring hebben, kunnen de competenties die zij via hun werk hebben opgebouwd laten erkennen en vastleggen met een ervaringscertificaat(EVC). Studenten met werkervaring kunnen voor bepaalde onderdelen vrijstelling krijgen vanwege hun competenties. Daardoor kunnen ze de Ad-studie eventueel binnen een kortere tijd doorlopen.

 

Voorbereiding, toelating, studiefinanciering en subsidie

Sommige hogescholen en mbo-instellingen werken samen om de doorstroming van mbo naar hbo te bevorderen. Dit houdt in dat ze studenten voorbereiden op het Ad-programma.

Het Ad-programma kent dezelfde regelingen voor toelating en studiefinanciering als de hbo-bachelor opleiding. Meer informatie over de voorwaarden van studiefinanciering staat op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Kiest een werkende voor een combinatie van werken en leren binnen het Ad-programma, dan kan zijn werkgever gebruikmaken van belastingteruggave. Voor een periode van maximaal 2 jaar kan de werkgever zo'n tegemoetkoming ontvangen.

Werkgevers en hogescholen kunnen vastleggen hoe de gezamenlijke investeringen in een Ad-programma het meeste rendement zullen opleveren. Werkgevers kunnen bij een hogeschool informeren over deze mogelijkheden.

Er zijn niet bij iedere hogeschool en voor elke richting Ad-programma’s. In de komende jaren zal het aantal naar verwachting sterk groeien, zeker waar het bedrijfsleven om afgestudeerden op dit niveau vraagt. E3 hogeschool te Maastricht biedt reeds diverse opleidingsmogelijkheden en informeert u graag naar de mogelijkheden.